Computer Science Chapter

Datasektionen.

Their place is called META and is located at Osquars backe 21.

https://datasektionen.se/en 

Administrator Manja Schubert created page 13 May 2019

Administrator Manja Schubert changed the permissions 13 May 2019

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
Feedback News