Saker Johan vill ha

Det här är en sida för att dokumentera saker som jag vill ha i kurswebben

Wiki - jag väljer

En wiki är ju ett kollaborativt redskap för att samla information om någonting. Det kräver dock en viss struktur så att det inte blir som denna wiki. Om kursansvarig vill ha en wiki för något ändamål så är det bra om denna funktion finns. Det är dock upp till kursanvarig att bestämma om kurswebben skall ha denna funktion.

  • lägg in en flagga som administratör kan sätta om man vill ha en wiki
  • om inget annat anges skall grundstrukturen i wikin sättas av administratörer, endast undersidor skall kunna skapas av medlemmar

Kommentarer på sidor

Kommentarer på sidor är ett tröstlös sätt att föra en diskussion eller att enkelt leta efter frågor som kanske har ställts förut. Om man som kursansvarig vill att sidorna skall kunna kommenteras så skall det kanske finnas som möjlighet, men man skall kunna stänga av denna funktion.

  • inför en flagga som säger om sidan man skapat skall kunna kommenteras

Inlägg

Den naturliga platsen att ställa frågor är naturligtvis att göra inlägg. Detta skall flaggas upp mera och inte gömmas under "Verktyg/Hitta innehåll/Inläggsarkiv". Man bör även som administratör kunna lägga upp områden under vilka olika diskussioner kan föras, man kanske vill ha ett område per inlämningsuppgift, ett område som rör de system man använder etc.

  • besök vilket forum som helst på nätet och hämta lite inspiration till hur saker skall se ut

Kursomgång - studentgrupp

En kursomgång består i regel av flera olika studentgrupper. Studentgrupperna skapas efter hur studenten har sökt till kursen; som ibland är kryptiskt. Om jag skapar sidor så kan jag idag välja att göra dem synliga för alla eller en studentgrupp. När jag då har tre studentgrupper som läser kursen så väljer jag naturligtvis att lägga all information öppen för alla. 

  • det här är kanske lite mer pyssel att lösa

Visst är det bra med en Wiki :-) 

Feedback News