Hej!

Det blir kod där det inte borde vara det i firefox till vänster i vyn för kurser. Se figur.

kth-junk.png