Hej! Jag har hittat felaktig engelsk terminologi i vänstermenyerna på kurs- och programwebben.

Course plan (på svenska kursplan) ska vara Course syllabus.

Study programme (på svenska utbildningsplan) ska vara Programme syllabus.

Om ni undrar vad något heter på engelska rekommenderar jag KTH:s svensk-engelska ordbok på https://www.kth.se/social/group/sprakkommitten/page/kths-svensk-engelska-ordbok/

       Viggo