News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

May 2018
under General

Administrator Seija Natri created page 31 May 2018

 
April 2018
under General

Administrator Seija Natri created page 13 April 2018

Seija Natri edited 24 April 2018

KallelseFöregående minnesanteckningar 2018-04-12 Information/adjungeringarOm miljöledningssystemet, Kristina von Oelreich kl. 14.00Riktlinje om interna styrdokument och informationsdokument, Johan Gerdin, Anna Arnegård, Karin Almgren kl. 14.30PresentationInför strategiskt råd den 8 maj 2018  Information i socialBenchmarking - Johanna, Christina C  Benchmarking om processer 19 april Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise  -arbetsgruppernas socialgrupper görs öppna för alla - Britt-Louise kallar ordföranden efter den 19 april  -arbetsgruppen förbereder frågeställningar till övriga arbetsgrupper och bjuder in ordföranden för information  -prioritering av de av övriga arbetsgrupper framtagna förslag tas av administrativa chefer   Sammanställning av förslag till aktiviteter     Mer information från HR-arbetsgruppAdjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders  Seminarietillfällen  2018-05-2917, kl. 12-14  2018-06-14, kl. 12-14  2018-08-30, kl. 12-14  2018-09-27, kl. 12-14Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene  Uppdateras kontinuerligt, finns i socialDigitalisering -  Seija  Kallelse och minnesanteckningar har gjorts öppna till alla  (arbetsgruppen administrativa chefer)Egna aktiviteter/frågor - Anders, Helene  GDPR  Nya LADOK  MiljöledningssystemetKommande adjungeringar2018-05-09  Åsa Ankarcrona kl. 13.00 om hur vi jobbar med KTH:s webb                    Magnus Johansson kl. 13.20 om kvalitetsdialoger2018-06-07  Maria Granath kl. 13.30 om pågående byggprojekt

 
under General

Administrator Seija Natri created page 27 March 2018

Seija Natri edited 3 April 2018

Kallelse  Minnesanteckningar från 26 mars 2018.Information/adjungeringarFrån strategiskt råd den 10 april 2018  Information i socialBenchmarking - Johanna, Christina C  Benchmarking om processer 19 april kl. 09-15, bakfickan.  Johanna sammanställer agendan.Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise  -arbetsgruppernas socialgrupper görs öppna för alla - Britt-Louise kallar ordföranden efter den 19 april  -arbetsgruppen förbereder frågeställningar till övriga arbetsgrupper och bjuder in ordföranden för information  -prioritering av de av övriga arbetsgrupper framtagna förslag tas av administrativa chefer   Sammanställning av förslag till aktiviteter     Mer information från HR-arbetsgruppAdjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders  Seminarietillfällen  2018-05-29, kl. 12-14  2018-06-14, kl. 12-14  2018-08-30, kl. 12-14  2018-09-27, kl. 12-14Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene  Uppdateras kontinuerligt, finns i socialDigitalisering -  Seija  Kallelse och minnesanteckningar har gjorts öppna till alla  (arbetsgruppen administrativa chefer)Egna aktiviteter/frågor - Anders, Helene  GDPR  Nya LADOK  Miljöledningssystemet

 
March 2018
under General

Administrator Seija Natri created page 19 March 2018

Administrator Seija Natri changed the permissions 22 March 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
February 2018
under General

Administrator Seija Natri created page 23 February 2018

Administrator Seija Natri changed the permissions 22 March 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
under General

Administrator Seija Natri created page 7 February 2018

Seija Natri edited 7 February 2018

Kallelse

2018-02-13 kl. 08.30-09.30, sal Isolde, Brinellvägen 8, plan 6Katarina Jonsson Berglund, Wanda Manningen?   om LADOK 32018-02-15 kl. 13.00-15.00  Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11Robin Roy om GDPR

Seija Natri edited 9 February 2018

Kallelse

2018-02-13 kl. 08.30-09.30, sal Isolde, Brinellvägen 8, plan 6Katarina Jonsson Berglund, Wanda Manningen? r  om LADOK 3Kommunikationsplan    Presentation (presenterats till den centrala samverkansgruppen 180208)2018-02-15 kl. 13.00-15.00  Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11Robin Roy om GDPR

Seija Natri edited 16 February 2018

Kallelse

2018-02-13 kl. 08.30-09.30, sal Isolde, Brinellvägen 8, plan 6Katarina Jonsson Berglund, Wanda Manninger  om LADOK 3Kommunikationsplan    Presentation (presenterats till den centrala samverkansgruppen 180208)2018-02-15 kl. 13.00-15.00  Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11Robin Roy om GDPR  Dataskkyddsförordningen (DSF/GDPR)    Anpassning till dataskyddsförordningen

Delrapport Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH

Seija Natri edited 23 February 2018

Kallelse

2018-02-13 kl. 08.30-09.30, sal Isolde, Brinellvägen 8, plan 6Katarina Jonsson Berglund, Wanda Manninger  om LADOK 3Kommunikationsplan    Presentation (presenterats till den centrala samverkansgruppen 180208)2018-02-15 kl. 13.00-15.00  Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11Robin Roy om GDPR  Dataskkyddsförordningen (DSF/GDPR)    Anpassning till dataskyddsförordningen

Minnesanteckningar¶

Delrapport Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH

Administrator Seija Natri changed the permissions 22 March 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
January 2018
under General

Administrator Seija Natri created page 25 January 2018

Administrator Seija Natri changed the permissions 22 March 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
November 2016
Page 2017
under General

Administrator Seija Natri created page 9 November 2016

Administrator Seija Natri changed the permissions 22 March 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.
 
Feedback News