2017

Möten 2017
Fr 2017-04-28 kl. 13.00-15.00, styrelserummet
Fr 2017-05-12 kl. 13.00-15.00, styrelserummet
Ti 2017-05-23 kl. 12.00--          internat med avdelningschefer, plats meddelas senare
On 2017-05-24 ---- 13.00
Fr 2017-06-09 kl. 13.00-15.00, styrelserummet

Fr 2017-08-18, kl. 13.00-15.00, styrelserummet
Fr 2017-09-01, kl. 13.00-15.00, styrelserummet
Ti 2017-09-12, kl. 08.30-10.30, med avdelningschefer, styrelserummet
Fr 2017-09-29, kl. 13.00-15.00, styrelserummet
Fr 2017-10-13, kl. 13.00-15.00, styrelserummet
2017-10-30, kl. 13.00-15.00, styrelserummet
Fr 2017-11-10, kl. 13.00-15.00, styrelserummet
Ti 2017-11-21, kl. 08.30-10.30, med avdelningschefer, styrelserummet
Fr 2017-12-08, kl. 13.00-15.00, styrelserummet

Feedback News