2018-01-18

Torsdagen den 18 januari kl. 14.00-16.00, styrelserummet
Kallelse
Information/adjungeringar
 
Vad är det för arbete som arbetsgruppen ska göra?
  Vilka frågor kring integrering finns och ska lösas?
Inför strategiskt råd den 16 januari 2018
Information från skolorna
Övrig information

Minnesanteckningar

Kommande möten:
Torsdagen den 1 februari, kl. 14.00-16.00, Isolde, plan 6

Feedback News