2018-02-13 och 2018-02-15

Kallelse

2018-02-13 kl. 08.30-09.30, sal Isolde, Brinellvägen 8, plan 6
Katarina Jonsson Berglund, Wanda Manninger  om LADOK 3
Kommunikationsplan    Presentation (presenterats till den centrala samverkansgruppen 180208)

2018-02-15 kl. 13.00-15.00  Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11
Robin Roy om GDPR  Dataskkyddsförordningen (DSF/GDPR)    Anpassning till dataskyddsförordningen

Minnesanteckningar

Delrapport Översyn av förvaltning och verksamhetsstöd vid KTH

Feedback News