2018-03-02

Möte med avdelningschefer kl. 08.30-10.30, bakfickan, Brinellvägen 8, plan 4
Kl. 09.00  Sara Eriksson om Campusplan 2018-2023   Presentation

Minnesanteckningar från mötet den 15 februari 2018.
Frågor från Christina Zander:

Problem med internposten

  • Tydligen har det under en längre tid varit problem med internposten både mellan KTH:s campi och inom Campus Valhallavägen. Från Kista-håll har vi trott att de ofta oförsvarligt långa leveranstiderna berott på distansen mellan Kista och Valhallavägen. Ansökningar till studentutbyten (t.ex. till  Japan) och examensansökningar har därför ofta fått tas med personligen av någon som ska till KTH campus för att inte missa deadlines. Dock har det visat sig att samma problem finns inom Campus Vallhallavägen och för en skola med 10 fysiska adresser är det ett ständigt ”skall du gå dit – kan du då ta med dig?” för att få leveransgaranti. På EECS har medarbetarna tom etablerat chatt-funktioner för att hitta personer som kan ta med sig diverse beslut, avtal, arkivlistor, examensarbetesansökningar etc. till korrekt destination för att utesluta eventuella förseningar. Några exempel:
    • Ett antal arkivlistor från Osquldas väg förvann när de skickades till TR31/TR33. När kursansvariga kontaktats för en påminnelse om att returnera listorna, så har de uppgett att de inte fått några arkivlistor. Nya listor har då skrivits ut på nytt och lämnats personligen. De har inte ”resurfaced”.
    • För ett antal delegationer och avtal som skickades från Kista till Campus har det tagit ca två veckor innan de kom fram Valhallavägen. Avtalet fick skrivas om och lämnas personligen på Brinellvägen 8 då annars hela processen för ett befordringsärende skulle försenats.
    • Påskrivna SSG-protokoll har vid två tillfällen försvunnit då de skickats med internposten inom Campus  bara under 2018. Protokollen fick skrivas ut igen och skrivas under efter personlig överlämning.

Även beträffande godsmottagningen upplever vi att det skulle vara effektivare om det fanns EN ingång på KTH – dvs någon central funktion som tar emot och sedan levererar till aktuellt postfack eller Servicecenter. Detta har tydligen funnits som projekt, men inget har realiserats. Idag är det så att om man beställer paket externt som ska levereras till KTH, och detta inte kan levereras för att personen i fråga inte svarar när Postnord ringer eller inte finns på sitt kontor så skickas paketet iväg till ett postställe som ligger nere på stan (t ex Birger Jarlsgatan).  

 Policy för lokaler till studenter

  • Våra studenter är kreativa och vill ofta låna lokaler för olika Hackatons, Programmeringsläger för gymnasiestudenter, etc. under kvällar och helger. Enligt den policy som finns förefaller detta vara upp till skolchefen att avgöra och det är ok om det handlar om utlåning till en demokratisk förening som sektionen. Jag undrar om det finns någon praxis hur skolorna hanterar dessa förfrågningar och vem som betalar? Givet att det på campus Valhallavägen kostar oss att hyra lokalerna åt studenterna blir detta en ekonomisk fråga. Här borde väl KTH etablera en gemensam policy så att studenterna behandlas lika oavsett skola.

 

 

Feedback News