2018-03-15

Kl. 13.00-15.00, rektors salong, plan 6
Kallelse
Föregående minnesanteckningar från 15 februari 2018
Information/adjungeringar
Från strategiskt råd den 13 mars 2018
Benchmarking - Johanna, Christina C
Stödverksamheten vid KTH
Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise
 - arbetsgruppernas socialgrupper görs öppna för alla - Britt-Louise kallar ordföranden till kommande möten för
   information
-  arbetsgruppen förbereder frågeställningar till övriga arbetsgrupper och bjuder in ordföranden för information
-  prioritering av de övriga arbetsgrupper framtagna förslag till kommande aktiviteter ska tas av administrativa chefer
Adjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders
-  Inbjudan har skickats till AG-representanter i SSG:n, skolchefer, vice skolchefer, adm.chefer
   2018-05-17 kl. 12-14, bakfickan   tema:  ledarskap
   2018-06-14 kl. 12-14, styrelserumemt    tema:  arbetsrätt/samverkan
   2018-08-30 kl. 12-14, styrelserummet    tema:  hälsosam arbetsmiljö
   2018-09-27 kl. 12-14, styrelserummet    tema:  prioriterade arbetsmiljöfrågor
Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene
Verksamhetsplanering för arbetsgruppen
Digitalisering - Seija
  Se punkt 1 under övriga arbetsgrupper
Egna aktiviteter/frågor - Anders, Helene
  GDPR - Robin Roy adjungerades den 15 februari 2018
  Wanda Manninger, Katarina Jonsson Berglund adjungeras till dagens möte kl. 13.00
  Konkreta förslag om miljöledningsarbetet - i april/maj
  Frågor kring upphandling - Helene håller i

Minnesanteckningar

Feedback News