2018-03-26

Kallelse    sal Isolde, Brinellvägen 8, plan 6
Föregående minnesanteckningar från 15 mars 2018
Information/adjungeringa
    Jessika, Miika, Michael om arkivbildning efter omorganisationen            kl. 14.00
    Jennie Reponen Hermansson om ny omgång fördjupad introduktion      kl. 14.20
Inför strategiskt råd den 10 april 2018
    Information i social
Benchmarking
   
Benchmarking om processer den 19 april kl. 09-15
Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise
    Britt-Louise kallar ordföranden för information om access till arbetsgruppernas social, frågeställningar till övriga
    arbetsgrupper
    Prioritering av de övriga arbetsgruppernas förslag till kommande projekt - förslag senast den 31 mars
Adjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders
    Information och anmälningslänk till AG-representanter under v. 12
Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene
    Uppdateras kontinuerligt
Digitalisering
    
Arbetsgruppens social är öppen för alla
Egna aktiviteter/frågor - Anders, Helena
   GDPR
   Ny LADOK
   Konkreta förslag om miljöledningsarbetet - i april/maj  Anders tar fram ett förslag med Mikael Lindström

Minnesanteckningar
   

Feedback News