2018-04-12

Kallelse
  Minnesanteckningar från 26 mars 2018.
Information/adjungeringar
Från strategiskt råd den 10 april 2018
  Information i social
Benchmarking - Johanna, Christina C
  Benchmarking om processer 19 april kl. 09-15, bakfickan.  Johanna sammanställer agendan.
Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise
  -arbetsgruppernas socialgrupper görs öppna för alla - Britt-Louise kallar ordföranden efter den 19 april
  -arbetsgruppen förbereder frågeställningar till övriga arbetsgrupper och bjuder in ordföranden för information
  -prioritering av de av övriga arbetsgrupper framtagna förslag tas av administrativa chefer
   Sammanställning av förslag till aktiviteter     Mer information från HR-arbetsgrupp
Adjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders
  Seminarietillfällen
  2018-05-29, kl. 12-14
  2018-06-14, kl. 12-14
  2018-08-30, kl. 12-14
  2018-09-27, kl. 12-14
Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene
  Uppdateras kontinuerligt, finns i social
Digitalisering -  Seija
  Kallelse och minnesanteckningar har gjorts öppna till alla  (arbetsgruppen administrativa chefer)
Egna aktiviteter/frågor - Anders, Helene
  GDPR
  Nya LADOK
  Miljöledningssystemet

Feedback News