2018-04-26

Kallelse
Föregående minnesanteckningar 2018-04-12
 Information/adjungeringar
Om miljöledningssystemet, Kristina von Oelreich kl. 14.00
Riktlinje om interna styrdokument och informationsdokument, Johan Gerdin, Anna Arnegård, Karin Almgren kl. 14.30
Presentation
Inför strategiskt råd den 8 maj 2018
  Information i social
Benchmarking - Johanna, Christina C
  Benchmarking om processer 19 april
Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise
  -arbetsgruppernas socialgrupper görs öppna för alla - Britt-Louise kallar ordföranden efter den 19 april
  -arbetsgruppen förbereder frågeställningar till övriga arbetsgrupper och bjuder in ordföranden för information
  -prioritering av de av övriga arbetsgrupper framtagna förslag tas av administrativa chefer
   Sammanställning av förslag till aktiviteter     Mer information från HR-arbetsgrupp
Adjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders
  Seminarietillfällen
  2018-05-17, kl. 12-14
  2018-06-14, kl. 12-14
  2018-08-30, kl. 12-14
  2018-09-27, kl. 12-14
Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene
  Uppdateras kontinuerligt, finns i social
Digitalisering -  Seija
  Kallelse och minnesanteckningar har gjorts öppna till alla  (arbetsgruppen administrativa chefer)
Egna aktiviteter/frågor - Anders, Helene
  GDPR
  Nya LADOK
  Miljöledningssystemet

Kommande adjungeringar
2018-05-09  Åsa Ankarcrona kl. 13.00 om hur vi jobbar med KTH:s webb
                    Magnus Johansson kl. 13.20 om kvalitetsdialoger
2018-06-07  Maria Granath kl. 13.30 om pågående byggprojekt

Feedback News