2018-05-09

Kallelse
Föregående minnesanteckningar
Information/adjungeringar
   Om hur vi jobbar med KTH:s webb   -  Åsa Ankarcrona, kl. 13.00
Inför strategiskt råd 8 maj 2018
  Information i social
Aktiviteter från 19 april 2018
  Se mappen i social
Benchmarking - Johanna, Christina C
  Benchmarking om processer 19 april
Övriga arbetsgrupper - Christina Z, Britt-Louise
  -arbetsgruppernas socialgrupper görs öppna för alla - Britt-Louise kallar ordföranden efter den 19 april
  -arbetsgruppen förbereder frågeställningar till övriga arbetsgrupper och bjuder in ordföranden för information
  -prioritering av de av övriga arbetsgrupper framtagna förslag tas av administrativa chefer
   Sammanställning av förslag till aktiviteter     Mer information från HR-arbetsgrupp
Adjungeringar från ledningen, THS, m.m. - Christina C, Anders
  Seminarietillfällen
  2018-05-17, kl. 12-14
  2018-06-14, kl. 12-14
  2018-08-30, kl. 12-14
  2018-09-27, kl. 12-14
Verksamhetsplan för arbetsgruppen - Marie, Helene
  Uppdateras kontinuerligt, finns i social
Digitalisering -  Seija
  Kallelse och minnesanteckningar har gjorts öppna till alla  (arbetsgruppen administrativa chefer)
Egna aktiviteter/frågor - Anders, Helene
  GDPR
  Nya LADOK
  Miljöledningssystemet

Kommande adjungeringar
2018-06-07  Maria Granath kl. 13.30-13.50 om pågående byggprojekt
                    Kristina von Oelreich kl. 13.50-14.05  - utkast till förslag för arbetet med miljöledning
                    Åsa Carlsson, kl. 14.05-14.15 om support till koordinatorer

2018-08-22  Magnus Johansson, kl. 14.00-14.20 uppföljning av kvalitetsdialoger
2018-09-06  Kristina von Oelreich kl. 14.00-14.15 slutligt förslag för arbetet med miljöledning

Feedback News