2018

Mötestider för arbetsgruppen administrativa chefer 2018  Torsdagar kl. 13.00-15.00 Brinellvägen 8

2018-08-09  kl. 13-15, rektors salong, plan 6
2018-08-22  kl. 13-15, rektors salong, plan 6   OBS!  Onsdag
2018-09-06  kl. 13-15, rektors salong, plan 6
2018-09-20  kl. 13-15, rektors salong, plan 6
2018-10-04  kl. 13-15, styrelserummet med avdelningschefer
2018-10-18  kl. 13-15, rektors salong, plan 6
2018-11-01  kl. 13-15, rektors salong, plan 6
2018-11-15  kl. 13-15, rektors salong, plan 6
2018-11-29  kl. 13-15, rektors salong, plan 6
2018-12-13  kl. 13-15, rektors salong, plan 6

Feedback News