HR led - Arbetsgrupp

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

HR led samordnar personalarbetet på KTH

Arbetsgruppen ses varannan vecka. 

Gruppen består av PA led (ledningen på HR/Personalavdelningen), HR-chefer/ansvariga på skolorna/UF, HR-strateg. Mötet leds av Personalchef. Till mötet adjungeras berörda personer/funktioner in.

Syfte: samordning av HR-arbetet på KTH, sätta en gemensam "HR-karta" och driva frågor gemensamt.

Agenda och mötesanteckningar samlas under fliken Mötesanteckningar.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News