Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
20180328Logged in users2018-04-16
20191024Logged in users2019-10-25
Erfarenhetsgrupper inom HRLogged in users2019-11-25
HR forumLogged in users2019-11-29
HR konferens 2019Logged in users2019-10-01
InterntMembers2018-05-17
Mötesanteckningar 2018Logged in users2018-04-16
Mötesanteckningar 20180118Logged in users2018-04-16
Mötesanteckningar 20180201Logged in users2018-04-16
Mötesanteckningar 20180220Logged in users2018-04-16
Mötesanteckningar 20180315Logged in users2018-04-16
Mötesanteckningar 20180404Logged in users2018-04-16
Mötesanteckningar 20180426Logged in users2018-05-04
Mötesanteckningar 20180509Logged in users2018-05-17
Mötesanteckningar 20180607Logged in users2018-06-07
Mötesanteckningar 20180829Logged in users2018-09-14
Mötesanteckningar 20180914Logged in users2018-09-18
Mötesanteckningar 20180926Logged in users2018-09-27
Mötesanteckningar 20181012Logged in users2018-10-22
Mötesanteckningar 20181023Logged in users2018-11-08
Mötesanteckningar 20181109Logged in users2018-12-03
Mötesanteckningar 20181121Logged in users2018-12-03
Mötesanteckningar 20181205Logged in users2019-01-17
Mötesanteckningar 20181219Logged in users2019-01-04
Mötesanteckningar 2019Logged in users2019-01-17
Mötesanteckningar 20190118Logged in users2019-01-25
Mötesanteckningar 20190201Logged in users2019-02-12
Mötesanteckningar 20190212Logged in users2019-02-20
Mötesanteckningar 20190305Logged in users2019-03-08
Mötesanteckningar 20190329Logged in users2019-03-21
Mötesanteckningar 20190409Logged in users2019-04-15
Mötesanteckningar 20190423Logged in users2019-05-09
Mötesanteckningar 20190510Logged in users2019-05-23
Mötesanteckningar 20190523Logged in users2019-05-28
Mötesanteckningar 20190604Logged in users2019-06-14
Mötesanteckningar 20190618Logged in users2019-06-27
Mötesanteckningar 20190821Members2019-08-27
Mötesanteckningar 20190828Members2019-08-28
Mötesanteckningar 20190911Members2019-09-23
Mötesanteckningar 20190925Members2019-09-30
Mötesanteckningar 20191009Members2019-10-18
Mötesanteckningar 20191023Members2019-11-04
Mötesanteckningar 20191106Members2019-11-14
Mötesanteckningar 20191120Members2019-12-03
Mötesanteckningar 20191204Members2019-12-16
Mötesanteckningar 20191218Members2019-12-19
Mötesanteckningar 2020Logged in users2020-01-02
Mötesanteckningar 20200108Members2020-01-14
Mötesanteckningar 20200122Members2020-01-21
Mötesanteckningar 20200205Members2020-01-21
Mötesanteckningar 20200219Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200304Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200318Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200401Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200415Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200429Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200513Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200527Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200610Members2020-01-02
Mötesanteckningar 20200624Members2020-01-02
Planeringsdagar 20180319-20Members2018-02-13
Planeringsdagar 20190402-03Members2019-04-08
Verksamhetsplan HR 2020Logged in users2019-08-21

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News