ICT Degree Projects, Presentation seminars (Advanced Level)

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This group is for announcing degree projects on the advanced level (30 hp/30 credits) at the School of Information and Communication Technology (ICT). Presentations are open for everybody who is interested.

If the presentation takes place at a company, then you may need to express your interest in advance in order to attend.

You can use this group also for finding degree project proposals, finding opponents, or general discussions concerned with degree projects on the advanced level.

More information on degree projects on the advanced level at the School of ICT.

To announce a presenation seminar, please give following information:

Presentation of degree project Master / Master of Engineering 

 • Title:   
 • Respondent: 
 • Day, Date and Time:
 • Place: Room reservation is made by examiner
 • Opponent:
 • Examiner:
 • Language: English
 • Announcement: To whom the active listeners will annouce their interests of participating in the seminar and ask questions, for example supervisor or examiner
 • Abstract

Latest responsible posts

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News