Show version

Version created by Ann-Cathrin Näsström 2011-04-15 09:43

Show < previous
Compare < previous

2011-04-15 Sprintredovisning Social

Välkomna (RP)

Vi arbetat med två huvudpunkter under den här sprinten socialt schema och refaktorisering av koden. Jag beskriver nedan lite våra tankar kring hur socialt schema är tänkt att fungera.

Socialt schema på kurser

kommer plocka in information från timeedit på kurser som kan kompletteras med tilläggsinformation och kommentarer. Det kommer även gå att lägga in kompletteringstillfällen i schemat, t ex inlämning av inlämningsuppgift.

Socialt schema - övriga kontext

det kommer även införas kalender på grupper och program där det går att lägga in aktiviteter.

Socialt schema - egen översiktsvy

Kursöversikten ska finnas kvar i Mina sidor för studenter och är tänkt att synkas med schemat som läggs upp i KTH Social samt Timeedit. I KTH Social kommer det gå att få en översikt över händelserna i alla sina kurser, grupper och program. Det vi framförallt kommer arbeta på är exportfunktioner av kalenderinformationen in i egna personliga kalendrar.

Demonstration av körbara, testade funktioner

  • Socialt schema del 1 (AN)
  • Buggrättningar (AN)
  • Visa antal prenumeranter på kurs/grupp (RP)
  • Autospara sidor/inlägg vid redigering (JL)
  • Tester (PL)
  • MongoDB (PL)
  • Installation och drift (FJ)

Produktägaren har ordet (Lina)

Allmän frågestund

Feedback News