UX - Följa med Åsa till våra kunder

För att få ökad försåelse för våra kunders behov, problem och lösningar följer vi utvecklare med Åsa ut och träffar studenter och anställda. Åsa håller i mötet och vi hjälper och antecknar. För att sprida insikter till utvecklargruppen så får den som senast följde med Åsa berätta på utvecklargruppens APT.

Vi har ett rullande schema enligt nedan där Åsa ansvarar för att kontakta och nästföljande utvecklare  i listan.

  • Michael Lundgren
  • Stefan Sundkvist
  • Kiarash Effatian
  • Payam Madjidi

Feedback News