Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Du är inte inloggad. Logga in med ditt KTH-konto för att delta i diskussionen.

Nedan är de senaste inläggen, kommentarerna, redigeringarna osv. De med senaste aktivitet kommer först.

September 2018
Administratör Maksims Kornevs skapade händelsen 12 september 2018
Administratör Maksims Kornevs redigerade 12 september 2018

We now have the laboratory in place both spatially and with several ongoing research initiatives and are looking forward to share this new opportunity and more new ideas with you. Integration Lab is committed to improving sustainable contacts between homes and home healthcare and services. We all know that there are lots of technology, but how to make it work in practice and how to create sustainable systems and useful applications. Please sign up¶

Administratör Maksims Kornevs gjorde händelsen ej inställd 12 september 2018

Administratör Maksims Kornevs ändrade rättigheterna 12 september 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla.
 
Feedback Nyheter