KTH style gruppen

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

KTH style 

KTH Style är en guide för style med tillhörande riktlinjer för användbarhet och tillgänglighet. 

KTH style är under utveckling. I denna Gruppwebb hittar du arbetsmaterial för KTH style. Det områden/ komponenter som  är mer färdiga har flyttats till KTH Style, men här kan ta del av bakgrund till arbetet (som t ex varför vi gjort de val som vi gjort).

KTH style arbetet drivs av KTH Style gruppen som består av användbarhetsspecialist på KTHs IT-avdelning, verksamhetsansvarig och huvudredaktör för KTHs centrala webbplats samt intranätet. Arbetet med att implementera komponenter och bygga upp dokumentation för KTH Style har utförts av utvecklare och användbarhetsspecialist i KTH Style utvecklargrupp.

Under Pågående arbete visas vad vi arbetar med nu i de två KTH style grupperna.

Se självaste KTH Style

Frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter? Gör ett inlägg eller kontakta någon i KTH style grupperna (se Administratörer nedan). 

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News