Bakgrund

Bakgrund till val för element

Länk-Blå, Vit

 • Länk-färgen ska ge tillräcklig kontrast mot bakgrunden för att vara tillgänglig (ge bra läsbarhet) samt skilja sig mot den vanliga text-färgen.
 • Standard är blå länk-färg, därför används primärt blåa länkar. Den blå färgen är vald utifrån att den ska särskilja sig från vanlig text-färg (svart) och inte se klickad ut (rödaktig blå). KTHs blåa profilfärger uppfyllde inte dessa kriterier, därför har vi valt en annan blå färg (se ”Färger …”)
 • Den vita länken är understruken för att signalera länk eftersom den saknar det blåa symbolvärdet.

Valt att inte följa nedan rekommendationer 

Vi har valt att inte följa rekommenationer (Användbarhet, Tillgänglighet) nedan då vi anser att det i dag inte är standard, att det delvis kan försämra läsbarheten på sidan samt att vi är osäkra på om det tillför tillräcklig användarnytta. 

 • Länkar ska vara understrukna då färg enbart inte ska vara informationsbärande
 • Länkar i listor ska däremot inte vara understrukna, eftersom det kan göra det svåra att läsa.
 • Använd olika färger för besökta och icke-besökta länkar då det underlättar att se var man varit.
 • Aktiva länkar kan göras tydligare till exempel genom ändrad bakgrundsfärg. 

Länk-Bort

 • Man vill göra användaren uppmärksam på att man kommer att förflytta sig till annan del (av KTH webb) som har en annan navigering (man kan inte använda samma meny för att navigera tillbaka). Så att användaren ska:
 • Fundera på om det är värt
 • Förbereda sig på att hamnar någon annanstans, utanför en funktion, i en meny i en sektion med egen navigering, utanför kth.se och behöver ta sig tillbaka på annat sätt
 • När kommit till nya sidan:
  • Förstå när hamnat på annan sida (med annan navigering)
  • Förstå hur tar sig tillbaka.
  • Alternativ: skulle det gå att vi inför en tillbaka-länk?
   • - > Student på KTH

    <-  Tillbaka

     
  • Sidan ska inte öppnas inte i ny flik då man inte vill uppmuntra användaren att ha flera flikar där inloggad på kth.se
  • Kolla med LEQ hur fungerar:
   • Hur öppnas Lärarstödslänk?
   • Hur öppnas sidor i ny flik när enskild informationssida som inte är del av kth.se. Hur passar det med: info-sida som öppnas som overlay?

Länk-Tillbaka

Bakgrund

 • Är en annan pil än för att fälla-ut för att särskilja olika beteende
 • Pilen vald utifrån att den är vanligt förekommande (standard).

Tillgänglighet

 • Länkar som bara visas vid hoover ska undvikas (Tillgänglighet)

Utvärdera

Länkar i punktlista:

 • Viktigt att de enstaka länkarna är tydligt urskiljbara och har bra läsbarhet så att att det går snabbt att hitta den länk man söker. Utvärdera: punktlista med länkar)

Behöver ändras

 • Gråa länkar ska ändras till blåa.
 • Finns gråa länkar som bara visar sig vid hoover. Det är inte bra för tillgänglighet. Gör dessa fasta
 • Uppdatera den blå färgen.
 • ....

Feedback News