Bakgrund

  • Pil av typ "fällut-pil" ska indikera att man stannar kvar på sidan, länken ska informera vad som finns att ser mer om.
  • Ram behövs för att särskilja det utfälla från det ursprungliga.

Tillgänglighet expanderbara länkar:

  • Använd <a href …. eller Button, onclick …
Feedback News