Bakgrund

Radavstånd

  • Vi har …
  • Radavstånd är minst 1,5 inom stycken och avståndet mellan stycken är minst 1,5 gånger större än radavståndet (Tillgänglighet)
  • Ju bredare spalter som används för brödtexten, desto större måste radavståndet vara. Då hittar ögat lättare till början av nästa rad.
  • Avståndet mellan punkterna i punktlistor bör vara större än själva radavståndet. Då blir det lättare att se skillnaden på en ny punkt och en punkt som sträcker sig över flera rader.

Avstånd till nästa rubrik

  • En rubrik bör ligga närmare textstycket den tillhör och inte ligga och skvalpa mitt emellan. Avståndet mellan stycken är minst 1,5 gånger större än radavståndet.

Behöver utredas

Feedback News