Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-01-25 13:40

Show next >
Compare next >

Bakgrund

Generellt

  • Dialogrutan ska vara placerad högst upp i fönstret för att undvika att innehåll inte syns i dialogen eller att man ska behöva scrolla.
  • Dialogen ska vara en modalruta för att den ska ge fullt fokus
  • Användaren ska svara på en dialog, antingen i form av "Ok" eller "Avbryt", därför ska det inte gå att stänga en dialog utan att ha valt något av alternativen av knappar i dialogen (ej heller kunna klicka utanför modalrutan för att stänga den).

Choose

  • ”Avbryt” ska vara till vänster (på plats man är van vid) i form av typen "Neutral". 
  • ”Ok” ska vara till höger och av typen ”Submit” och vara default-vald för att uppmuntra användaren att göra sitt val.

Confirm

  • ”Avbryt” ska vara till vänster (på plats man är van vid), och vara default-vald.
  • Knapparna för ”Avbryt” och ”Ta bort” ska vara av typen ”Neutral” så att de är likvärdiga och användaren behöver tänka efter innan man gör sitt val.
Feedback News