Bakgrund

Förslag

Efter utvärdering av Formulär som är implementerat i dag.Implementering kan ha ändrats. Kontrollera det.

Formulär förslag.pptx

Reducera fält

Ta bort fält:

 • där data kan erhållas på annat sätt,
 • vid en senare mer passande tidpunkt, eller
 • helt enkelt utelämnas. för att det inte egentligen verkligen behövs

Eftersom: varje gång du tar bort ett fält eller fråga från ett formulär, ökar chansen att formuläret avslutas och skickas in.

Gruppera relaterade fält tillsammans

 Gruppera relaterade fält tillsammans. Om det lämpar sig, lägg till en rubrik för gruppen.

 Eftersom:

 • Enstaka information är lättare att förstå då de befinner sig i sin kontext.
 • Ett formulär som är grupperat, särskilt för långa formulär, upplevs som mer hanterbart vilket gör det mer sannolikt att formuläret skickas in.

Matcha fält till typen och storleken på data.

 • Textfält bör vara ungefär lika stor som den förväntade ingång
 • Eftersom:
  • det är extremt stor risk för att det blir fel när användare inte kan allt som man matat in.
  • Längden på fältet kan hjälpa användaren att förstå format på indata (som tex postnummer)

Alla fält ska ha en beskrivande rubrik placerad nära det fält den hör till

Eftersom: användaren behöver tydligt uppfatta vilken rubrik som hör till vilket fält så att vet vilken data som ska mata in i vilket fält.

Placera rubriken ovanför fältet

 Placera rubriken ovanför fältet i stället för bredvid till vänster.

 Eftersom:

 • det gör formuläret lättare att scanna då man kan se rubrik och fält samtidigt.
  • En rubrik placerad till vänster om fältet som är a. högercentrerad nära fältet gör det svårare att scanna formuläret och en vänsterjusterad rubrik gör att rubriken kommer för långt från fältet vilket gör det svårare att se vart rubriken hör.
 • det möjliggör länge rubriker
 • Det blir mobilanpassat
   

 Undvik text i fält

 Undvik text inuti fälten som:

 1. rubriken,
 2. instruktioner (”placeholder text”)

 Eftersom:

 • Texten försvinner när man skriver, och man behöver memorera den.
 • Vilket blir särskilt besvärligt då du tabbar dig igenom ett formulär.
 • Rubrik och instruktioner behövs då användare vill läsa igenom sina svar.
 • Rubrik och instruktioner behövs även då man vill behöver förstå när ett fel har uppstått..
 • Användare dras till tomma fält
 • Användare kan tro att texten i fältet är ett default-svar och gå ignorera fältet.
 • Den grå färgen som används till ”Placeholder text” är inte tillgänglig då den har för låg kontrast.

Ge synliga och specifika felmeddelanden

 • Fel bör signaleras genom en rad olika ledtrådar, inte enbart genom färg:
  • beskriv fältet och använda röd text, en tyngre teckensnitt,

Eftersom: extremt viktigt att användarna inte förbise denna viktiga information. Nu är inte tid att vara subtil)

Se Återkoppling
 

Ha en enda kolumn

Ha en kolumn i stället för två eller flera.

 Eftersom:

 • användaren får ett vertikalt flöde och behöver inte visuellt omorientera sig.

 Undantag från denna regel:

 • korta och/ eller logiskt relaterade områden såsom stad, stat och postnummer kan presenteras på samma rad.
   

 Undvik ”Återställ”

Eftersom: risken för oavsiktlig radering uppväger den osannolika behovet av att "börja om" i ett webbformulär.

I formulär som samlar extremt känslig data såsom finansiell information, ger "Avbryt" knappen en trygghet för de användare som vill radera inmatat information. Men se till att knappen ”Avbryt” är betydligt mindre visuellt framträdande än knappen ”Skicka”, för att undvika oavsiktliga klick.

Feedback News