Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-03-13 11:05

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Bakgrund

Gruppera fält

A Alla fält ska ha en beskrivande rubrik placerad nära det fält den hör till

Eftersom: användaren behöver tydligt uppfatta vilken rubrik som hör till vilket fält så att vet vilken data som ska mata in i vilket fält.

Feedback News