Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-03-13 11:08

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Bakgrund

Alla fält ska ha en beskrivande rubrik placerad nära det fält den hör till

Eftersom: användaren behöver tydligt uppfatta vilken rubrik som hör till vilket fält så att vet vilken data som ska mata in i vilket fält.

Placera rubriken ovanför fältet

 Placera rubriken ovanför fältet i stället för bredvid till vänster.

 Eftersom:

 • det gör formuläret lättare att scanna då man kan se rubrik och fält samtidigt.
  • En rubrik placerad till vänster om fältet som är a. högercentrerad nära fältet gör det svårare att scanna formuläret och en vänsterjusterad rubrik gör att rubriken kommer för långt från fältet vilket gör det svårare att se vart rubriken hör.
 • det möjliggör länge rubriker
 • Det blir mobilanpassat
   

 Undvik text i fält

 Undvik text inuti fälten som:

 1. rubriken,
 2. instruktioner (”placeholder text”)

 Eftersom:

 • Texten försvinner när man skriver, och man behöver memorera den.
 • Vilket blir särskilt besvärligt då du tabbar dig igenom ett formulär.
 • Rubrik och instruktioner behövs då användare vill läsa igenom sina svar.
 • Rubrik och instruktioner behövs även då man vill behöver förstå när ett fel har uppstått..
 • Användare dras till tomma fält
 • Användare kan tro att texten i fältet är ett default-svar och gå ignorera fältet.
 • Den grå färgen som används till ”Placeholder text” är inte tillgänglig då den har för låg kontrast.

(9. Ge synliga och specifika felmeddelanden.

 • Fel bör signaleras genom en rad olika ledtrådar, inte enbart genom färg:
  • beskriv fältet och använda röd text, en tyngre teckensnitt,

Eftersom: extremt viktigt att användarna inte förbise denna viktiga information. Nu är inte tid att vara subtil)

Se Återkoppling
 

Gör interaktionen enklare och effektivare

10. Ha en enda kolumn

Ha en kolumn i stället för två eller flera.

 Eftersom:

 • användaren får ett vertikalt flöde och behöver inte visuellt omorientera sig.

 Undantag från denna regel:

 • korta och/ eller logiskt relaterade områden såsom stad, stat och postnummer kan presenteras på samma rad.
   
Feedback News