Bakgrund

Användningsområden för färger

Bakgrundsfärger med vit text

Färgnamn Hex Användning
Green För att markera att något är bra att göra eller har lyckats
Green hover För gröna element (t ex knapp) vid hover
Light blue För att lyfta fram element
Light bleue hover För blåa element (t ex knapp) vid hover
Pink Ta bort ?
Light red För att markera fara eller fel
Light red Hover För röda element (t ex knapp) vid hover
Dark grey För neutrala element
Dark grey hover För gråa element (t ex knapp) vid hover

Bakgrundsfärg med “Ljusare svart” text

Färgnamn Hex Användning
White För neutrala element
Info green För att informera/ bekräfta en lyckad aktivitet
Info yellow För att informera om ett systemeddelande
Info red För Informera/ felmeddelande

Mid grey

För neutrala element

Light grey

För neutrala element

Brightest grey

För neutrala element

Färgad text

Färgnamn Hex  Användning

Brighter black

Som text på ljus bakgrund (se ovan)

Bleu link

Som blå länkfärg
White Som text på mörk bakgrund (se ovan)
Feedback Nyheter