Bakgrund

Nedan följer bakgrund till varför återkopplings-rutorna ser ut/ beter sig som de gör. Genom att använda dem uppfyller du automatiskt nedan. 

Den viktigaste aspekten med återkoppling är att återkopplingen är synlig så att informationen når användaren. Därför har följande val gjorts:

 • Återkopplings-rutan behöver finnas kvar tills man bestämt att man vill ta bort informationen då det kan vara saker man behöver utföra och inte vill hålla i minnet (kan också innehålla länkar)
 • Återkopplings-rutan ska inte skymma information på sidan om användaren kan behöva se den tillsammans med återkopplingen.
  • Overlay är därför inte att föredra för återkoppling som felmeddelanden och bekräftelser (se nedan).
  • För stora informations mängder kan däremot overlay användas eftersom användaren kan gå fram och tillbaka mellan sidan och informations-rutan (vilket inte går med felmeddelanden och bekräftelser som inte kan återkallas.
  • Om återkopplingsrutan inte är placerad överst på en sida eller tar stor plats behöver man kunna klicka bort den. En kryssruta kan för konsekvensens skull inkluderas på alla återkopplings-rutor.
 • Beteende
  • "Fade in" återkopplingen så att användaren ser att en återkopplingen tillkommit på sidan (om sidan i stället  "hackar till" kan användaren uppleva att något som inte borde försvinna försvinner). Om sidan i stället refrechas så behövs/ funkar inte "fade-in"
  • För upprepande uppgifter, när återkopplings-rutan försvårar uppgiften (t ex genom att nästa inmatningsfält försvinner längre ner på sidan när bekräfta-rutan visas), ska användaren inte behöva klicka bort bekräfta-rutan varje gång. Lägg i stället till ett val där användaren kan klicka i att återkopplings-rutan ska försvinna automatiskt (efter förslagsvis 3 s, behöver anpassas till sammanhanget, textmassan). 

Modalfönster och tillgänglighet

 • Kryss ska vara en Close-knapp med aria-label="close"
 • Inkludera fokus state
 • Spara det element som var aktivt innan laddat modal (så kan återgå till det när stänger modal)
 • Ändra fokus till första element i modal när modal aktiveras
 • När modal täcker hela fönstret, så begränsa fokus till modal när modal har aktiverats så användaren inte kan tabba bakom modalen
 • Modalfönstret ska vara lätt att stänga. Förutom close, ha esc-key och klick utanför modal på overlay
 • Använd Aria-element, ARIA-HIDDEN, ROLE="DIALOG", ARIA-LABEL

Feedback News