Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-03-23 16:56

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Meddela fel

Hjälp användaren att undvika och rätta fel

Läs först under "Tillgänglig kod" om: Hjälp användaren att undvika och rätta fel

Ge felmeddelande

Se exempel på Felmeddelande-ruta

Användning

 • För att informera om att något har gått fel.
 • Placering:
  • Överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refrecha" sidan).
  • För flera fel på en sida (t ex formulär), komplettera med att också markera de fält som är felaktiga med anslutande röd text.

Tänk på att

 • Ge tydliga instruktioner som:
  • hjälper användaren att hitta var problemet är
  • Förklarar vad som hänt, varför det blivit fel
  • Föreslår hur användaren ska göra för att åtgärda felet

Se även Generella riktlinjer för information.

Feedback News