Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-01-17 12:56

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Felmeddelande

 • Först, hjälp användare att undvika fel
  • genom att vara så förlåtande som möjligt när det gäller indata. T ex tillåt telefonnummer med ”space”, och ta bort det när processar data.
 • Sen, när det inte går att undvika fel, hjälp användaren att rätta fel genom att ge ett felmeddelande
 • Använd den röda felmeddelande-rutan för felmeddelanden.
 • Placering av felmeddelande-rutan:
  • Överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refrecha" sidan).
  • För flera fel på en sida (t ex formulär), komplettera med att också markera de fält som är felaktiga med anslutande röd text.
 • Ge tydliga instruktioner  som
  • hjälper användaren att hitta var problemet är
  • Förklarar vad som hänt, varför det blivit fel
  • Föreslår hur användaren ska göra för att åtgärda felet

Se exempel på Felmeddelande-ruta

Feedback News