Changes between two versions

Changes in "Ge felmeddelande" between 2017-01-20 10:16 by Åsa Lindström and 2017-01-20 10:17 by Åsa Lindström.

Show < previous | next > change.

Meddela fel

Se exempel på Felmeddelande-ruta


* Först, hjälp användare att undvika fel genom att vara så förlåtande som möjligt när det gäller indata. T ex tillåt telefonnummer med ”space”, och ta bort det när processar data.
* Sen, när det inte går att undvika fel, hjälp användaren att rätta fel genom att ge ett felmeddelande (se nedan).
 

Användning: För att informera om att något har gått fel.

Placering:


* Överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refrecha" sidan).
* För flera fel på en sida (t ex formulär), komplettera med att också markera de fält som är felaktiga med anslutande röd text.
 

Tänk på att:

Ge tydliga instruktioner som


* hjälper användaren att hitta var problemet är
* Förklarar vad som hänt, varför det blivit fel
* Föreslår hur användaren ska göra för att åtgärda felet
Se även Generella riktlinjer för återkoppling för hur man informerar.

¶ ¶ ¶
*
*

Feedback News