Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-01-20 10:19

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Meddela fel

Se exempel på Felmeddelande-ruta


 

Riktlinjer felhantering i allmänhet:

  1. Först, hjälp användare att undvika fel genom att vara så förlåtande som möjligt när det gäller indata. T ex tillåt telefonnummer med ”space”, och ta bort det när processar data.
  2. Sen, när det inte går att undvika fel, hjälp användaren att rätta fel genom att ge ett felmeddelande (se nedan).

 

Användning: För att informera om att något har gått fel.

Placering:

  • Överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refrecha" sidan).
  • För flera fel på en sida (t ex formulär), komplettera med att också markera de fält som är felaktiga med anslutande röd text.

Tänk på att:

Ge tydliga instruktioner som:

  • hjälper användaren att hitta var problemet är
  • Förklarar vad som hänt, varför det blivit fel
  • Föreslår hur användaren ska göra för att åtgärda felet

Se även Generella riktlinjer för återkoppling för hur man informerar.

Feedback News