Formrelaterade riktlinjer som arbetas in på intranätet

Nedanstående riktlinjer hålls utanför style guide. Hanteras i anslutning till övrig orientering i webbpublicering på intranätet.

Korrekt turordning på rubrikstorlekar

Ej betydelsebärande färgsättning

Ej "text i bild"

Tydliggöra förhållandet mellan olika informationsdelar

Väl rubriker som beskriver innehållet och funkar utanför kontext (sökhänsyn)

Använd avskiljare rätt

Använd inte grafik i styckestext (t ex bilageikon)

Underskatta inte besökarens benägenhet att scrolla större sammanhängande informationsmängder. Överskatta inte benägenheten att klicka på flikar, fälla ut innehåll et c, som bryter en statisk kontext.

Efterlikna/återskapa inte grafiska element, typografi et c i bildlösningar (http://www.kth.se/polopoly_fs/1.610523!/image/Obama%20text%20SV.jpg)

Tabeller

Kolumner

Bildstorlekar

Feedback News