Show version

Version created by Åsa Lindström 2016-04-29 08:16

Show next >
Compare next >

Formulär

Riktlinjer formulär

  • Alla fält ska ha en beskrivande “label” nära fältet. Antingen till vänster eller ovanför fältet (vad har vi?). Detta gäller inte checkboxar och radioknappar (då de är till höger).
  • Undvika att för mycket luft mellan ”label” och fält.
  • Om användaren matar in fel indata, se nedan…
Feedback News