Show version

Version created by Åsa Lindström 2016-06-09 16:27

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Formulär

Riktlinjer formulär

  • Alla fält ska ha en beskrivande “label” nära fältet. Antingen till vänster eller ovanför fältet (vad har vi?). Detta gäller inte checkboxar och radioknappar (då de är till höger).
  • Undvika att för mycket luft mellan ”label” och fält.
  • Om användaren matar in fel indata, se nedan…

Exempel Formulär

Feedback News