Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-03-29 13:58

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Formulär och indata-element

Formulär används för att få in data från användaren. Det finns olika typer av indata-element som har olika användningsområde (se nedan).

Om du är intresserad av bakgrund till ovan Läs mer om riktlinjer för specifika områden/ Formulär

Välj typ av indata-element

Namn Användning
Fritextsvar När indata i form av text krävs
Rullgardinsmeny För flervalssvar, när bara ett val är möjligt och alternativen är mer än ...? 
Radioknappar För flervalssvar, när bara ett val är möjligt och alternativen är mindre än ..?
Checkboxar För flervalssvar,  när flera val är möjliga
Datumväljare När ett datum ska väljas

Olika typer av indata-element

Exempel Formulär

Fritextsvar

Användning

 • När indata i form av text krävs

Tänk på att

 •  Matcha fält till typen och storleken på data.

  • Exempel: postnummer
 • Se Generella riktlinjer Formulär

Rullgardinsmeny

Användning

 • För flervalssvar, när bara ett val är möjligt och alternativen är mer än ...?

Tänk på att

 • Undvik drop-downs när det endast finns 2 eller 3 alternativ. Visa dem istället som radio-knappar (som endast kräver en enda klick).
 • Överväg användningsfrekvens, lista de vanligaste valen först när det är möjligt.
 • Ha kontextuell sökning i rullgardins om det finns mer än 25? Alternativ
 • Se Generella riktlinjer Formulär

Radioknappar

Användning

 • För flervalssvar,  , när bara ett val är möjligt och alternativen är mindre än ?

Tänk på att

 • Se Generella riktlinjer Formulär

Checkbox

Användning

 • För flervalssvar,  när flera val är möjliga

Tänk på att

 • Se Generella riktlinjer Formulär

Datumväljare

Användning

 • När ett datum ska väljas

Tänk på att

 • Se Generella riktlinjer Formulär

Generella riktlinjer för formulär och indata-element

Se vad av nedan som inte behöver informeras om utan kommer ingå automatiskt i elementen.

Reducera fält

Ta bort fält:

 • där data kan erhållas på annat sätt,
 • vid en senare mer passande tidpunkt, eller
 • helt enkelt utelämnas. för att det inte egentligen verkligen behövs

Skilj på valfria och obligatoriska fält

 • Först eliminera så många valfria fält som möjligt (se ovan).
 • Försök att begränsa formuläret till endast 1 eller 2 valfria fält, och tydligt märk dem som ”Optional”.
 • Om vissa fält verkligen är nödvändiga, men gäller endast en del av användarna, visa det.

Eliminera godtycklig formattering

Eliminera så mycket som möjligt av godtyckliga formateringsregler genom att vara tillåtande vad gäller indata (se också Återkoppling, Meddela fel).

Gruppera relaterade fält tillsammans

 Gruppera relaterade fält tillsammans. Om det lämpar sig, lägg till en rubrik för gruppen.

! Visa exempel på gruppering

Förklara särskilda krav på indata eller på formattering.

När du har försökt att elimenera godtyckliga krav på indata (se 3 ovan), ange exakta instruktioner på indata eller på formattering, som t ex format på telefonnummer eller kreditkort.

Dölj inte grundläggande hjälptext

Exponera grundläggande instruktioner där det är möjligt. För mer omfattande hjälptexter, infoga en i-ikon se ….

Håll dig till standard

 • Håll dig till standard både för rubriker på fält (t ex kreditkortsnummer, utgångsdatum, Säkerhetskod) och de val du erbjuder

 

 

 

Feedback News