Changes between two versions

Changes in "Formulär" between 2017-08-14 14:49 by Åsa Lindström and 2017-12-21 15:05 by Åsa Lindström.

Show < previous | next > change.

Formulär och indata-element

Formulär används för att få in data från användaren. Det finns olika typer av indata-element som har olika användningsområde (se nedan).¶ Om du är intresserad av bakgrund till ovan Läs mer om riktlinjer för specifika områden/ Formulär. ¶ Välj typ av indata-element Namn Användning Fritextsvar När indata i form av text krävs Rullgardinsmeny För flervalssvar, när bara ett val är möjligt och alternativen är mer än ...? Radioknappar För flervalssvar, när bara ett val är möjligt och alternativen är mindre än ..? Checkboxar För flervalssvar, när flera val är möjliga Datumväljare När ett datum ska väljas Olika typer av indata-element Exempel Formulär¶ ¶ Fritextsvar Användning
* När indata i form av text krävs
* Exempel: se formulär
Tänk på att
* Matcha fält till typen och storleken på data.¶
* Exempel: postnummer

* Se Generella riktlinjer Formulär
Rullgardinsmeny Användning
* För flervalssvar, när bara ett val är möjligt och alternativen är mer än ...?
* Exempel: se formulär
Tänk på att
* Undvik drop-downs när det endast finns 2 eller 3 alternativ. Visa dem istället som radio-knappar (som endast kräver en enda klick).
* Överväg användningsfrekvens, lista de vanligaste valen först när det är möjligt.
* Ha kontextuell sökning i rullgardins om det finns mer än 25? Alternativ
* Se Generella riktlinjer Formulär
Radioknappar Användning
* För flervalssvar, , när bara ett val är möjligt och alternativen är mindre än ?
* Exempel: se formulär
Tänk på att
* Se Generella riktlinjer Formulär
* Extrahera från: https://www.nngroup.com/articles/drop-down-menus/?utm_source=Alertbox&utm_campaign=05eeb2f80e-NNgQuarterly_19July2017_UW&utm_medium=email&utm_term=0_7f29a2b335-05eeb2f80e-40292201
*
Checkbox Användning
* För flervalssvar, när flera val är möjliga
* Exempel: se formulär
Tänk på att
* Se Generella riktlinjer Formulär
Datumväljare Användning
* När ett datum ska väljas
* Exempel: se formulär
Tänk på att
* Se Generella riktlinjer Formulär
¶ Generella riktlinjer för formulär och indata-element Se vad av nedan som inte behöver informeras om utan kommer ingå automatiskt i elementen.¶ Reducera fält Ta bort fält:¶
* där data kan erhållas på annat sätt,
* vid en senare mer passande tidpunkt, eller
* helt enkelt utelämnas. för att det inte egentligen verkligen behövs
Skilj på valfria och obligatoriska fält
* Först eliminera så många valfria fält som möjligt (se ovan).
* Försök att begränsa formuläret till endast 1 eller 2 valfria fält, och tydligt märk dem som ”Optional”.
* Om vissa fält verkligen är nödvändiga, men gäller endast en del av användarna, visa det.
Eliminera godtycklig formattering Eliminera så mycket som möjligt av godtyckliga formateringsregler genom att vara tillåtande vad gäller indata (se också Återkoppling, Meddela fel).¶ Gruppera relaterade fält tillsammans Gruppera relaterade fält tillsammans. Om det lämpar sig, lägg till en rubrik för gruppen.¶ ! Visa exempel på gruppering¶ Förklara särskilda krav på indata eller på formattering När du har försökt att elimenera godtyckliga krav på indata (se ovan), ange exakta instruktioner på indata eller på formattering, som t ex format på telefonnummer eller kreditkort.¶ Dölj inte grundläggande hjälptext Exponera grundläggande instruktioner där det är möjligt. För mer omfattande hjälptexter, infoga hjälpinformation som nås via en i-ikon (se Information).¶ Håll dig till standard
* Håll dig till standard både för rubriker på fält (t ex kreditkortsnummer, utgångsdatum, Säkerhetskod) och de val du erbjuder
¶ ¶ ¶ ¶
Se KTH Style/guidelines/form

Feedback News