Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-01-17 13:37

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Formulär

Riktlinjer formulär

  • Alla fält ska ha en beskrivande “label” nära fältet. Antingen till vänster eller ovanför fältet (vad har vi?). Detta gäller inte checkboxar och radioknappar (då de är till höger).
  • Undvika att för mycket luft mellan ”label” och fält.
  • Om användaren matar in fel indata, ge återkoppling.

Exempel Formulär

Feedback News