Changes between two versions

Changes in "Informera (övrigt)" between 2017-01-17 12:58 by Åsa Lindström and 2017-01-20 10:12 by Åsa Lindström.

Show < previous | next > change.

Informera


* Systemmeddelande: använd den gula i
Det finns två olika typer av informationsbehov: systemmeddelande och efterfrågad information.¶

 ¶

Systemmeddelande Se exempel på I
nformations-rutan

Användning:
för att informera användaren på en sida när användaren inte efterfrågat informationen.
*


Placera informations-rutan : ¶


* Överst på sidan (vilket kan innebära att man  behöver "refrecsha" sidan),
* eller när det behövs, kila in den på rätt plats på sidan (t ex för information i schemat som gäller visst datum).

* Se exempel på Informations-ruta

*
Tänk på att: Se Generella riktlinjer föråterkoppling för hur man informerar¶

 ¶

 ¶

Efterfrågad information: a  Se exempel på Modalboxar¶

A
nvänd modal-boxarruta för att informera användaren när denne efterfrågat informationen (t ex hjälp-information)

* Se exempel på ModalboxTänk på att: Se Generella riktlinjer för återkoppling för hur man informerarFeedback News