Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-01-17 12:58

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Informera

 1. Systemmeddelande: använd den gula informations-rutan för att informera användaren på en sida när användaren inte efterfrågat informationen.
  • Placera informations-rutan 
   1. Överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refrecha" sidan),
   2. eller när det behövs, kila in den på rätt plats på sidan (t ex för information i schemat som gäller visst datum).
  • Se exempel på Informations-ruta
 2. Efterfågad information: använd modal-boxar för att informera användaren när denne efterfrågat informationen (t ex hjälp-information)
Feedback News