Changes between two versions

Changes in "Informera (övrigt)" between 2017-01-20 10:12 by Åsa Lindström and 2017-01-20 15:54 by Åsa Lindström.

Show < previous | next > change.

Informera

Det finns två olika typer av informationsbehov: systemmeddelande och efterfrågad information.

 

Systemmeddelande Se exempel på Informations-ruta

Användning: för att informera användaren på en sida när användaren inte efterfrågat informationen.

Placera informations-rutan:


* Överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refresha" sidan),
* eller när det behövs, kila in den på rätt plats på sidan (t ex för information i schemat som gäller visst datum).
Tänk på att: Se Generella riktlinjer föråterkoppling för hur man informerar

 

 

Efterfrågad information  Se exempel på Modalboxar

Använd modal-ruta för att informera användaren när denne efterfrågat informationen (t ex hjälp-information)

Tänk på att: Se Generella riktlinjer för återkoppling för hur man informerar

Feedback News