Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-03-23 16:48

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Informera

Det finns två olika typer av informationsbehov: systemmeddelande och efterfrågad information.

 

Systemmeddelande

Se exempel på Informations-ruta

Användning: för att informera användaren på en sida när användaren inte efterfrågat informationen.

Placera informations-rutan:

  1. Överst på sidan (vilket kan innebära att man behöver "refresha" sidan),
  2. Eller när det behövs, kila in den på rätt plats på sidan
    • Exempel: för information i schemat som gäller visst datum).

Tänk på att: Se Generella riktlinjer för information.

 

 

Efterfrågad information

Se exempel på Modalboxar

Använd för att informera användaren när denne efterfrågat informationen (t ex hjälp-information)

Tänk på att: Se Generella riktlinjer för återkoppling för hur man informerar

Feedback News