Menyer


Menyer hjälper användaren att hitta och upptäcka det innehåll och de funktioner som hen behöver för att kunna nå sin mål. Menyer hjälper också användaren att förstå hur en webplats/ applikation är uppbyggd, vad den består av. Sök ska användas som ett komplement till navigering m h a menyer. Läs mer om bakgrund ... 

Välj typ av menyer

Namn Användning

Hem-länk

Länk till kth's startsida (kth.se). För att användaren alltid enkelt ska hitta tillbaka till startsidan för webbplatsen. Extra viktig på stora webbpltser med många subsiter. Ska alltid finnas.
Brödsmula För att visa användaren var hen befinner sig i webbplatsen navigeringsstruktur. Ska alltid finnas.
Personliga menyn För sekundära men viktiga aktiviteter som "Login", inställningar samt personligt material/ funktioner. Ska alltid finnas.
Footer För aktiviteter som är mindre använda men viktiga, som t ex "Kontakt". Ska alltid finnas.
Horisontell meny Som global navigering för stora webbplatser. Tillhandahåller övergripande kategorier/ ämnen för webbpplatsen/ applikationen. Hjälper användaren att förstå vad webbplatsens omfamnar och att välja en startpunkt.
Landasida för en katagori Startsida för en kategori. 
Vänstermeny Som lokal navigering. Nödvändig för att användaren ska kunna utföra specifika uppgifter och se innehåll för en viss kategori/ ämnen. Behövs när webbplatsen/ applikationen innehåller mer än en uppgift/ innehåll
Megameny För stora webbplatser. Megameny visar upp omfång, kontext för ett menyelement innan man väljer det och låter användaren nå djupare innehåll effektivare. Megameny ersätter inte en lokal navigering.
Flikar När du vill visa olika parallella ej överlappande alternativ (t ex  ) och inte behöver se innehåll från flera flikar samtidigt ( t ex för att jämföra)

Olika typer av menyer

Hem

Användning

 • Länk till kth's startsida (kth.se). 
 • För att användaren alltid enkelt ska hitta tillbaka till startsidan för webbplatsen.
 • Extra viktig på stora webbpltser med många subsiter. 
 • Ska alltid finnas.
 • Kompletterar länkad kth-logga 

Tänk på att

 • Loggor och hem-länkar placeras till vänster

Brödsmula

Användning

 • För att användaren ska veta var hen befinner sig i webbplatsen navigeringsstruktur
 • Ska alltid finnas.

Tänk på att

 • Brödsmula ersätter inte behovet av lokal navigering.

Personliga menyn

Användning

 • För sekundära men viktiga aktiviteter som "Login", inställningar samt personligt material/ funktioner.
 • Ska alltid finnas.

Tänk på att

Footer

Användning

 • För aktiviteter som är mindre använda men viktiga, som t ex "Kontakt"
 • Ska alltid finnas.

Tänk på att

Horisontell meny

Användning

 • Som global navigering för stora webbplatser.
 • Tillhandahåller övergripande kategorier/ ämnen för webbpplatsen/ applikationen.
 • Hjälper användaren att förstå vad webbplatsens omfamnar och att välja en startpunkt.

Landasida för en katagori

Användning

 • Startsida för en kategori. 

Tänk på att

 • Ingen vänstermeny ska finnas i detta läge för att undvika dubblering av länkarna på landasidan. 

Vänstermeny

Användning

 • Som lokal navigering.
 • Nödvändig för att användaren ska kunna utföra specifika uppgifter och se innehåll för en viss kategori/ ämnen. 
 • Behövs när webbplatsen/ applikationen innehåller mer än en uppgift/ innehåll

Tänk på att

 • Ge lokala navigeringsmenyer för nära relaterat innehåll. Om folk ofta vill jämföra relaterade produkter eller slutföra flera uppgifter inom ett enda avsnitt, gör de närliggande sidorna synliga med en lokal navigeringsmeny, istället för att tvinga folk att "pogo stick" upp och ner din hierarki

Megameny

Användning

 • För stora webbplatser.
 • Megameny visar upp omfång, kontext för ett menyelement innan man väljer det och låter användaren nå djupare innehåll effektivare.
 • Megameny ersätter inte en lokal navigering.

Tänk på att:

 • Ha en länk till Kategorins landasida, t ex "Utbildning"

Generella riktlinjer menyer

Placering

 • Lägg vanligaste meny alternativen till vänster, överst så det är lättast åtkomliga

Namnge meny-elementen rätt

Då blir menyn är lätt att scanna vilket gör att man hittar meny-element snabbare

 • Använd begrepp som är familjära och relevanta .
 • Börja med de en eller två mest informationsbärande orden
 • Undvik att ha samma ord i början på flera meny-element
 • Använd korta namn

Bestäm navigering utifrån användarbehov

 • Definiera användningsscenarier (vad vill användaren uppnå?)
 • Svara på följande av användarens frågor på varje sida:
  • Var är jag? ("district" och "edge")
  • Vilka är mina val? ("nodes" och "path")
  • Är jag på rätt väg? ("landmark")
 • Inkludera endast navigeringskomponenter som svarar på ovan frågor
Feedback News