Changes between two versions

Changes in "Övergripande principer" between 2017-03-28 09:27 by Åsa Lindström and 2017-04-28 17:14 by Åsa Lindström.

Show < previous | next > change.

Övergripande principer

Nedan anges övergripande principer som gäller för alla element i Styleguiden. Syftet är att förenkla för slutanvändaren av KTH webb:¶
* Reducera element till ett minimum
* Utseende och beteende för ett element ska vara kopplade eftersom användaren förväntar sig att det är samma beteende när det är samma utseende.
* Element ska stämmas av mot principer för användbarhet och tillgänglighet (se Länkar nedan).
* Elementen ska utgå ifrån KTH’s grafiska profil om det inte strider mot principer för tillgänglighet och användbarhet (se Länkar nedan).
* Använd vedertagna element, standarder om det inte strider mot principer för tillgänglighet och användbarhet (se Länkar nedan).
* KTH strävar efter att så stor del som möjligt av formen sätts med automatik i applikationerna och inte är beroende av webbredaktörernas val.
¶ Riktlinjer Tillgänglighet Tillgänglighet - WCAG 2.0¶ Riktlinjer Användbarhet Användbarhet -  Usability Heuristics
Se KTH / STYLE / ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

Feedback News