Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-03-28 09:27

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Övergripande principer

Nedan anges övergripande principer som gäller för alla element i Styleguiden. Syftet är att förenkla för slutanvändaren av KTH webb:

  • Reducera element till ett minimum
  • Utseende och beteende för ett element ska vara kopplade eftersom användaren förväntar sig att det är samma beteende när det är samma utseende.
  • Element ska stämmas av mot principer för användbarhet och tillgänglighet (se Länkar nedan).
  • Elementen ska utgå ifrån KTH’s grafiska profil om det inte strider mot principer för tillgänglighet och användbarhet (se Länkar nedan).
  • Använd vedertagna element, standarder om det inte strider mot principer för tillgänglighet och användbarhet (se Länkar nedan).
  • KTH strävar efter att så stor del som möjligt av formen sätts med automatik i applikationerna och inte är beroende av webbredaktörernas val.

Riktlinjer Tillgänglighet

Tillgänglighet - WCAG 2.0

Riktlinjer Användbarhet

Användbarhet -  Usability Heuristics

Feedback News