Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-04-03 15:55

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Samlade länkar

Riktlinjer för Användbarhet

  Användbarhet -  Usability Heuristics

  Riktlinjer för Tillgänglighet

  Tillgänglighet - WCAG 2.0

  Mer om tillgänglighet

  Vägledning för webbutveckling

  PTS – Vägledning för webbutveckling

  Screenreader

  https://classroom.udacity.com/courses/ud891/lessons/8019995517/concepts/80879805860923#

  Tillgänglig kod

  http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/tips/developing.html

  Färger och kontrast

  Color picker

  Kontrollera kontrast

  Färgblindhet

  Det finns olika typer av färgblindhet, och de är olika vanliga.

  Du kan testa hur en sida ser ut för olika färgblindheter genom att installera en plugin för färgblindhet i Chrome webläsare.

  KTH övriga riktlinjer

  Grafisk profil

  https://intra.kth.se/administration/kommunikation/grafiskprofil

  Struktur kth.se

  https://intra.kth.se/administration/kommunikation/webbpublicering/form

  Andra guidelines

  GOV.UK elements

  Reseach-Based Web Design & Usability Guidelines

  https://material.google.com/#introduction-principles

  Specifika områden

  Formulär

  https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/

  Struktur, läsbarhet, Typsnitt, ...

  Struktur av sida - vertikal rytm

  7 Tips för Bättre Typografi och Högre Konvertering

  http://www.eutveckling.se/riktlinjer/webb/3/2/3/#topofpage

  http://webbriktlinjer.se/r/39-ge-webbplatsen-en-god-lasbarhet/

  http://www.pearsonified.com/2012/01/characters-per-line.php

   

  Flat design

  https://www.nngroup.com/articles/flat-design/

  https://www.nngroup.com/articles/clickable-elements/

  Bootstrap

  http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/accessibility/

  http://stackoverflow.com/questions/38865135/bootstrap-based-but-accessible-template-wcag-2-0-compliant

  Feedback News