Show version

Version created by Åsa Lindström 2017-01-24 13:27

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Samlade länkar

Externa riktlinjer för användbarhet, tillgänglighet

PTS – Vägledning för webbutveckling

  Användbarhet -  Usability Heuristics

  Tillgänglighet - WCAG 2.0

  Mer om tillgänglighet

  Screenreader

  https://classroom.udacity.com/courses/ud891/lessons/8019995517/concepts/80879805860923#

  Tillgänglig kod

  http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/tips/developing.html

  Bootstrap

  http://v4-alpha.getbootstrap.com/getting-started/accessibility/

  http://stackoverflow.com/questions/38865135/bootstrap-based-but-accessible-template-wcag-2-0-compliant

  Testverktyg

  https://www.kth.se/social/group/kth-style-guide/page/testverktyg-tillganglighet/

  KTH övriga riktlinjer

  Grafisk profil

  https://intra.kth.se/administration/kommunikation/grafiskprofil

  Struktur kth.se

  https://intra.kth.se/administration/kommunikation/webbpublicering/form

  Andra guidelines

  GOV.UK elements

  Reseach-Based Web Design & Usability Guidelines

  https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/resources/patterns

  Design

  Laborera med kontrast, färger

  Color picker

  Kontrollera kontrast

  Om läsbarhet, Typsnitt etc

  Struktur av sida - vertikal rytm

  7 Tips för Bättre Typografi och Högre Konvertering

  http://www.eutveckling.se/riktlinjer/webb/3/2/3/#topofpage

  http://webbriktlinjer.se/r/39-ge-webbplatsen-en-god-lasbarhet/

  http://www.pearsonified.com/2012/01/characters-per-line.php

  http://typetester.org./

  Flat design

  Flat Design: Its Origins, Its Problems, and Why Flat 2.0 Is Better for Users

  https://www.nngroup.com/articles/flat-design/

  https://www.nngroup.com/articles/clickable-elements/

  Material designIntroduction

  https://material.google.com/#introduction-principles

  Riktlinjer för specifika områden

  Formulär

  https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/

  Feedback News